Egzaminy na kierowców zawodowych

Egzaminy na kierowców zawodowych

Zanim przekręci się kluczyk w stacyjce, uruchomi silnik i wyruszy się w pierwszą trasę ciągnikiem z naczepą trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Droga do zdobycia zawodu kierowcy zawodowego przedstawia się następująco.

Wszyscy zaczynaja tak samo

Czyli pierwszym krokiem jest zdobycie prawa jazdy kategorii B. W tym celu należy pomyślnie przejść badania lekarskie, odbyć szkolenie teoretyczne (30 godzin) i praktyczne (30 godzin), które organizuje licencjonowana autoszkoła Łódź, zakończone egzaminami (po zdanym egzaminie z części teoretycznej, można przystąpić do egzaminu sprawdzającego umiejętności poruszania się po placu manewrowym i po mieście).

Przesiadka do większego samochodu

Większe gabaryty, większa masa samochodu przewożącego towar lub ludzi – uprawnienia do prowadzenia tego typu aut daje kolejna kategoria prawa jazdy – kategoria C. By je uzyskać, należy mieć skończone 21 lat (w przypadku posiadania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowych 18 lat) i należy zapisać się na szkolenie obejmujące 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych oraz zdać egzamin.

I jeszcze większego

Do kierowania ciągnikiem siodłowym z ciężką naczepą uprawnienia daje prawo jazdy kategorii C+E. Niektórzy kursanci, chcąc skrócić czas zdobycia uprawnień, decydują się na równoczesne szkolenie kategorii C i C+E. Kurs C+E obejmuje 20 godzin szkolenia teoretycznego i szkolenie praktyczne, w tym 20 godzin jazdy bez przyczepy oraz 25 godzin z przyczepą. Kolejnym egzaminem, bez którego nie można zostać zawodowym kierowcą jest egzamin kończący kurs Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Sporo czasu, sporo pieniędzy trzeba przeznaczyć, by zostać kierowcą tira (nawet jeśli korzysta się z przyspieszeń typu wykupienie kursu prawa jazdy kategorii B bez teorii i tak do egzaminu trzeba się przygotować i przystąpić). To niejedyne czynniki, które zniechęcają w chwili obecnej młodych ludzi do wyboru takiego zawodu. Doskwierający brak chętnych (tylko w Polsce jest 200 tys. stanowisk do obsadzenia) sprawia, że problem próbuje się rozwiązać m.in. poprzez zwiększenie udziału kobiet, obniżenie wieku kandydata do prawa jazdy kategorii C do 18 roku życia. Nie ma tego złego – firmy transportowe kierowcom oferują wysokie wynagrodzenia i bardzo dobre warunki pracy. Wygórowane wymagania, zajeżdżanie kierowców, stare i często psujące się samochody to przeszłość. Kierowca zawodowy jest już nie tylko panem dróg, ale i samego siebie. Może więc ten zawód znowu stanie się atrakcyjny dla młodych ludzi i część z nich zdecyduje się w szkole zawodowej wybrać specjalizację „kierowca-mechanik”?