Psychologia jako drugi kierunek studiów – jak szybko zdobyć nowe kompetencje

Psychologia jako drugi kierunek studiów – jak szybko zdobyć nowe kompetencje

XXI wiek stwarza ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny psychologii. Według danych, w placówkach oświaty niezapełnionych jest około 27% wakatów dla psychologów. Praca państwowa to nie jedyny sektor wykazujący zapotrzebowanie dla absolwentów kierunku. Co zrobić, by wykorzystać rosnące zapotrzebowanie rynku pracy?

Praca w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i prywatnych praktykach – co jeszcze daje tytuł magistra psychologii?

Perspektywy pracy po skończeniu studiów magisterskich systemowo prowadzą do zatrudnienia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pracy w organizacjach pozarządowych, lub do założenia własnej działalności. Nie są to jedyne opcje dostępne dla absolwentów, ale wymagany będzie dalszy rozwój. Psychologia jako drugi kierunek dla magistrów innych kierunków lub podyplomowe studia psychologiczne pomijając rozwój osobisty, otwierają drzwi do realizacji w wielu działalnościach. Do tych możemy zaliczyć biznes, transport, coaching, pracę w human resources i wiele innych.

Jak szybciej zdobyć pełne wykształcenie psychologiczne?

Studenci i absolwenci chcący poszerzyć wykształcenie o tytuł zawodowy magistra psychologii mają przed sobą parę opcji. Podstawową z nich jest zdobycie drugiego dyplomu poprzez jednoczesne studiowanie na dwóch kierunkach z pomocą indywidualnej organizacji studiów. Alternatywą dla tego rozwiązania jest skrócenie pełnowymiarowych studiów psychologicznych dla osób, które uzyskały dyplom magistra lub licencjata.

Podstawy indywidualnej organizacji studiów

Jednym ze sposobów na ukończenie dwóch lub więcej kierunków studiów jest Indywidualna Organizacja Studiów, znana też jako Indywidualny Tok Studiów. Pozwala ona na ustalanie terminów zajęć lub w niektórych przypadkach na ich opuszczanie. Co więcej, studenci z IOS mogą wybierać zgodnie z harmonogramem której grupy zajęciowej będą podchodzić do sesji egzaminacyjnych.

Niestety, pomimo uwzględnienia prawa do indywidualnej organizacji studiów w ustawie o szkolnictwie wyższym, często dostępność IOS zależy od wewnętrznych postanowień egzekwowanych w placówkach edukacyjnych. Zatem, w zależności od planów pogodzenia dwóch kierunków możliwa jest długa przeprawa przez uczelnianą biurokrację.

Psychologia dla magistrów i licencjatów – ukończenie studiów wcześniej

Uczelnie takie jak Akademia Wiedzy Praktycznej umożliwiają szybsze ukończenie studiów jednolitych magisterskich oparte na uznaniu i zaliczeniu wybranych przedmiotów z poprzednich studiów. Ukończone studia wyższe, tak magisterskie, jak i licencjackie pozwalają na szybkie uzyskanie drugiego dyplomu bez konieczności ubiegania się o indywidualną organizację studiów.

Psychologia dla magistrów dostępna w Akademii Wiedzy Praktycznej to studia jednolite magisterskie oferujące pełnoprawny dyplom magistra psychologii. Program studiów na kierunku jest w pełni zgodny z wytycznymi MEiN. Pozwala na przeniesienie kandydata nawet na 5 semestr, biorąc pod uwagę kartę przebiegu studiów z kierunków takich jak resocjalizacja, socjologia, pedagogika, filologia, medycyna i im pokrewnych. Transfer ocen skraca czas trwania studiów jednolitych z 5 do 3 lat, w zależności od decyzji dziekana. Obecnie uczelnia przygotowuje do zawodu psychologa w specjalizacjach: psychologia kliniczna i osobowości, psychologia w biznesie lub neuropsychologia. Real Time Online, czyli studia zdalne w pełni interaktywne to tryb studiów, który dodatkowo ułatwia naukę dla już aktywnych zawodowo magistrów.

Studia podyplomowe – rozwój kompetencji

Akademia Wiedzy Praktycznej oferuje również studia podyplomowe dla psychologów, które rozszerzą kompetencje o takie specjalizacje jak np. neuropsychologia, cyberpsychologia czy psychologia sądowa. Dobór oferowanych studiów oferuje rozwój wraz z wymogami rynku pracy, otwierając drzwi nie tylko do roli terapeuty, ale także sprawdzenia się w świecie biznesu, sportu czy transportu.

Podsumowanie

Studia magisterskie z Psychologii umożliwiają dynamiczny rozwój kariery na obecnym rynku pracy, warto więc zastanowić się nad studiami podyplomowymi lub psychologią jako drugim dyplomem, zwłaszcza że dostępne są metody szybszego uzyskania kwalifikacji.