Szkolenia bhp – rodzaje, kto podlega i jak zorganizować?

Szkolenia bhp – rodzaje, kto podlega i jak zorganizować?

Obowiązujące w naszym kraju prawo pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zagwarantowania bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy przez pracowników. Każdy prawnik potwierdzi zresztą, że zachowanie tych zasad jest niezwykle istotne, nie tylko ze względu na grożące za wszelkie zaniedbania konsekwencje. Z drugiej jednak strony każdy pracownik także jest zobowiązany, aby w sposób należyty wykonywać swoją pracę. Jednym z ważniejszych elementów będzie tu zapewnienie odpowiednich szkoleń bhp. Co warte podkreślenia już na samym początku, szkolenia z tego zakresu powinny być realizowane zarówno przed podjęciem, jak i już w trakcie wykonywania zawodowych zadań na danym stanowisku. A kto podlega szkoleniom bhp? Otóż przepisy jasno wskazują, że są to:

– wszyscy pracownicy

– uczniowie w trakcie praktyk studenckich

– uczniowie szkół zawodowych, zatrudnieni w ramach przyuczenia do zawodu

Jeśli chodzi natomiast o ich rodzaj, to wyróżniamy tutaj:

– szkolenia wstępne

– szkolenia okresowe

I chociaż każdy z nich ma nieco inny charakter, to w każdym przypadku ich program powinien być opracowany wraz z jednostką organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową. A czym różnią się oba te typy? Otóż przede wszystkim wstępne szkolenie (dzielące się także na instruktaż ogólny i stanowiskowy) ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w danym miejscu. Z wiadomych względów program będzie różnić się od zajmowanego stanowiska, czy też sektora, w którym działa firma. Podkreślmy, że przeszkolenie stanowiskowe może przeprowadzić sam pracodawca, lub inny przełożony przez niego wyznaczony.

Nieco inaczej sprawa ma się, gdy chodzi natomiast o szkolenie okresowe. Tutaj w zależności od tego. Jakiego stanowiska ono dotyczy, powinno być przeprowadzone do 6 lub 12 miesięcy po zatrudnieniu. Realizatorami mogą być tu jednak wyłącznie jednostki gwarantujące jego właściwy poziom oraz przebieg. Co ważne każde szkolenie okresowe kończy pisemny egzamin sprawdzający nabytą przez słuchacza wiedzę.

Bez względu na to, na które poszerzanie wiedzy się decydujemy, to zawsze najważniejsze jest, aby firma przeprowadzająca szkolenia bhp każdego typu posiadała odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Bez względu na to, czy realizowane jest to poprzez outsourcing usług tego typu, czy też w inny sposób, to jest to oczywiście kluczowe. Tylko wówczas będziemy mieli bowiem pewność, że wiedza została przekazana pracownikom w sposób właściwy oraz wszelkie wymagane prawem formalności zostały należycie dopełnione.