Jak można rozpoznać, czy dziecko jest ofiarą szkolnego mobbingu?

Jak można rozpoznać, czy dziecko jest ofiarą szkolnego mobbingu?

Na czym polega mobbing wśród dzieci i nastolatków?

To fizyczna lub słowna agresja grupy dzieci, lub nastolatków wobec osoby w podobnym wieku. Jest ona powtarzana przez pewien czas i musi istnieć nierównowaga sił między zaangażowanymi osobami. Oznaki świadczące o tym, że dziecko jest zastraszane, zależą od takich czynników, jak wiek i osobowość. Istnieje jednak kilka oznak, które pojawiają się niemal za każdym razem, gdy dochodzi do zastraszania. Nie zawsze łatwo jest rozpoznać, że dziecko jest dręczone. Kilka czynników może sprawić, że osoby dotknięte mobbingiem nie chcą o tym mówić. Oto podstawowe symptomy, które mogą wskazywać, że dziecko, lub nastolatek jest ofiarą mobbingu szkolnego.

Niewyjaśnione urazy.

Dzieci często mają różnego rodzaju skaleczenia, siniaki i małe rany. W niektórych przypadkach nie musi to być powodem do niepokoju, ponieważ mogły one powstać w wyniku zabaw na świeżym powietrzu, upadków lub drobnych, codziennych wypadków bez większego znaczenia. Jeśli dziecko ma dużą liczbę drobnych urazów lub siniaków i nie potrafi wyjaśnić, dlaczego do nich doszło, lub w odpowiedzi na pytania przyjmuje postawę obronną, może być ofiarą dręczenia fizycznego.

Utrata lub zniszczenie przedmiotów osobistych.

Innym z najczęstszych objawów znęcania się fizycznego jest utrata przedmiotów, takich jak m.in. sprzęt elektroniczny, książki, piórniki. Innym związanym z tym objawem jest niszczenie rzeczy osobistych, takich jak ubrania czy przybory szkolne. Często zdarza się, że dzieci gubią lub niszczą swoje rzeczy, ale jeśli zdarza się to bardzo często lub jeśli dzieci odmawiają wyjaśnienia, może to być wyraźny symptom znęcania się.

Dyskomfort fizyczny lub próby jego symulowania.

Gdy dziecko jest prześladowane, jego dyskomfort na myśl o pójściu do szkoły jest bardzo duży. Mogą wystąpić dolegliwości takie jak bóle brzucha, bóle i zawroty głowy — objawy, które są powszechne w sytuacjach silnego stresu lub strachu. Ponadto, nawet jeśli dziecko nie odczuwa tego rodzaju dyskomfortu fizycznego, może próbować go udawać, aby uniknąć pójścia do szkoły.

Zmiany apetytu.

Jeśli dziecko nie czuje głodu po powrocie do domu lub wręcz przeciwnie — je znacznie więcej niż zwykle, może być ofiarą znęcania się. Należy pamiętać, że niektórzy dręczyciele podkradają jedzenie swoim ofiarom lub nie pozwalają im jeść, co również może tłumaczyć zwiększony apetyt dziecka.

Problemy z zasypianiem.

Silny stres spowodowany sytuacją mobbingu może uniemożliwić ofierze prawidłowy sen. Czasami powoduje to duże trudności z zasypianiem. W innych przypadkach może powodować nawracające koszmary senne, często związane ze szkołą.

Brak poczucia własnej wartości i negatywne nastroje.

Dzieci, które są zastraszane, mogą postrzegać siebie jako bezwartościowe. Ponadto z czasem ich emocje stają się bardzo negatywne, a jeśli sytuacja znęcania się jest bardzo poważna, mogą nawet pojawić się problemy takie jak depresja czy lęk. Pogorszenie wyników nauczania Ze względu na wszystkie problemy, jakie stwarza mobbing, wiele ofiar nie jest w stanie odpowiednio skoncentrować się na zajęciach. W rezultacie ich wyniki w nauce ulegają pogorszeniu.

Utrata przyjaźni lub niezdolność do ich nawiązywania.

Znęcanie się często oznacza, że ofiara traci swoją sieć wsparcia. Większość dzieci unika kontaktu z osobami, które są dręczone, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się dręczenia także na nie. W rezultacie znęcanie się często prowadzi także do izolacji i braku przyjaźni.